ĮMONĖS STEIGIMAS – KĄ REIKIA ŽINOTI

Įmonės steigimas – vienas iš patraukliausių ir populiariausių būdų įgyvendinti savo verslo idėją. Nusprendus kurti įmonę ir pasirinkus norimą teisinę formą (uždaroji akcinė bendrovė, mažoji bendrija, viešoji įstaiga, individuali įmonė ar kt.), reikia paruošti ir surinkti visą paketą dokumentų bei atlikti nemažai paruošiamųjų darbų. Taupant laiką, visas šias užduotis galima patikėti specializuotai kompanijai, kurioje dirbantys įvairių sričių profesionalai (teisininkai, buhalteriai, verslo konsultantai ir kt.) atliks tai už jus: rezervuos pavadinimą, parengs visus dokumentus, atstovaus jus Juridinių asmenų registre ir konsultuos iškilus klausimų bei neaiškumų.

Viena populiariausių teisinių formų Lietuvoje yra uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Tai bene geriausia teisinė forma verslui vystyti ir plėtoti. Steigti UAB gali fiziniai asmenys ir/ar įmonės. UAB tikslas yra pelno siekimas, o įstatinis kapitalas padalytas į dalis (akcijas). Jas galima pirkti, parduoti, dovanoti, įkeisti.

Svarbiausius sprendimus UAB akcininkai priima balsavimu. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą, todėl balsuojant visuotiniame akcininkų susirinkime didžiausią įtaką turi daugiausia akcijų įsigijęs asmuo. UAB turi būti vienasmenis valdymo organas – vadovas, bet gali būti sudaromas ir kolegialus valdymo organas – valdyba. Akcininkų skaičius yra ribojamas iki 250. Jei UAB nori plėstis, ji gali būti pertvarkoma į Akcinę bendrovę (AB).

Pagrindiniai UAB privalumai:

 • UAB steigimas yra nesudėtnga procedūra.
 • Nepasisekus verslui akcininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į UAB, taip apsaugodamas savo asmeninį turtą.
 • Norint pritraukti papildomų lėšų, UAB gali išleisti naujas akcijas, kurias įsigydami akcininkai sumoka nustatytą pinigų sumą.
 • Galimybė pasitraukti iš verslo perleidžiant UAB akcijas kitiems asmenims ar parduodant verslą.
 • UAB mokestinės lengvatos: jei vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur, taikomas lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas vietoje įprasto 15 proc. tarifo.
 • Uždaroji akcinė bendrovė yra neapribota plėstis, tad įmonė savo veiklą gali vykdyti nekeisdama įstatų.
 • UAB verslo pasaulyje yra prestižinė verslo forma, tai garantuoja solidumą ir rimtą įvaizdį verslo aplinkoje, skirtingai nei IĮ ar MB.

ĮMONĖS STEIGIMAS – PAGRINDINIAI ETAPAI

Įmonės steigimas yra gan sudėtingas ir nemažai jėgų reikalaujantis procesas. Jis gali būti atliekamas dviem būdais – internetu arba per notarą. Štai pagrindiniai įmonės steigimo proceso etapai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį:

 • Įmonės pavadinimo sukūrimas. Šiuo metu yra gan sunku sugalvoti naują pavadinimą, nes jau daug jų yra prigalvota, be to, yra sugriežtinta pavadinimų registravimo tvarka. Pavadinimas turi atitikti pavadinimo sudarymo reikalavimus, to pavadinimo ar jo darinių neturi būti užregistravę kiti juridiniai asmenys, jis turi nebūti klaidinančiai panašus į jau įregistruotus pavadinimus, prekių ir paslaugų ženklus. Išrinkus pavadinimą, jį reikia rezervuoti Juridinių asmenų regsitre.
 • Įmonės steigimo dokumentų paruošimas. Tai visas paketas privalomų dokumentų, kuriuos būtina surinkti ir parengti prieš kuriant įmonę. Jį sudaro steigimo sutartis, kurioje numatomos įmonės steigimo sąlygos, būsimos įmonės įstatai ir steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas, kuriuo patvirtinami įmonės valdymo organų nariai.
 • Registracijos adreso įsigijimas. Įstatymai numato, kad bet kuri įmonė privalo registruoti savo buveinę ir turėti registracijos adresą. Prireikus jį gali nemokamai suteikti ir įmones kuriančios bei jomis prekiaujančios kompanijos.
 • Įstatinio kapitalo sudarymas. Steigiant UAB minimalus įstatinis kapitalas yra 2,5 tūkst. eurų. Pateikus įmonės steigimo sutartį ir įgaliojimą, banke atidaroma kaupiamoji sąskaita, į kurią įmokama ši suma, o bankas išduoda pažymą, kad įstatinis kapitalas sudarytas.
 • Dokumentų tvirtinimas pas notarą. Apsilankius pas notarą, reikia patvirtinti šiuo dokumentus: steigimo dokumentai, pažyma dėl pavadinimo rezervacijos, patalpų, kuriose registruojama įmonės buveinė, savininko sutikimas suteikti patalpas ir banko pažyma dėl įstatinio kapitalo sudarymo.
 • Įmonės įregistravimas. Visi notaro patvirtinti dokumentai turi būti pateikiami Registrų centrui, kuris ir užregistruoja įmonę. Atlikus šiuos darbus, įmonės steigimas laikomas baigtu.

ĮMONĖS STEIGIMAS – BŪTINI DOKUMENTAI

Steigiant naują įmonę, būtina žinoti, kokie UAB steigimo dokumentai yra reikalingi ir kam juos reikia pateikti. Štai komplektas reikalingų dokumentų steigiant UAB:

 • Įmonės pavadinimo registracijos pažymėjimas. Užpildžius specialią Registrų centro formą dėl laikino įtraukimo į juridinių asmenų registrą, per 1 darbo dieną išrašoma pažyma apie įmonės įtraukimą į juridinių asmenų sąrašą ir pavadinimo rezervavimą.
 • UAB steigimo sutartis. Rezervavus pavadinimą, sudaroma UAB steigimo sutartis arba aktas (jei steigėjas yra vienas žmogus). Taip pat parengiamas steigėjų susirinkimo protokolas ir UAB steigėjų sąrašas.
 • Banko išrašas apie įstatinį kapitalą. Su UAB steigimo sutartimi arba aktu reikia eiti į banką, kur atidaroma įmonės sąskaita ir pervedamas 2500 eurų įstatinis kapitalas.
 • UAB įstatai. Tai dokumentas, kuris nusako, kaip veikia UAB, kokia jos veikla, valdymas, atsakomybė ir kiti dalykai.
 • Patalpų savininko raštiškas sutikimas. Kiekvienai naujai įmonei turi būti registruojamas oficialus būstinės adresas. Tai gali būti namų adresas, taip pat nuomojamų patalpų adresas, jei patalpų savininkas sutinka. Savo sutikimą jis patvirtina raštiškai.
 • Papildomos Registrų centro formos: vienintelio akcininko forma, vienasmenio valdymo organo forma, taisyklės, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu, informacija nemokamam kontaktinių duomenų įtraukimui į Juridinių asmenų registro duomenų banką ir kt.

Išvardytus dokumentus greičiau ir patogiau paruošti ir surinkti galima kreipiantis į įmones steigiančią kompaniją, kuri ne tik turi įmonių steigimo patirties, bet ir nuolat seka šios srities naujoves, žino apie naujausius pasikeitimus. Tokiu atveju įmonės steigimas vyksta greičiau, sklandžiau ir profesionaliau.

ĮMONĖS PIRKIMAS

Dar vienas ne mažiau patrauklus būdas verslo pradžiai – įsigyti jau įsteigtą įmonę. Tai itin greitas kelias norint pradėti vykdyti savo verslą. Tačiau prieš perkant svarbu išsiaiškinti, kodėl įmonė yra parduodama ir įvertinti patį pardavėją: kiek dar įmonių jis yra įsteigęs, kelioms vadovauja, kokia jo reputacija ir patirtis verslo srityje. Geriausias būdas – pirkti iš įmonių pardavimu besiverčiančių kompanijų, kurios paprastai pasirūpina visais reikiamais dokumentais, o jų parduodamos kompanijos turi visa, kas reikalinga, kad būtų galima vykdyti veiklą: atsiskaitomą sąskaitą banke, steigimo dokumentus, registraciją VMI, antspaudą bei buveinės adresą.

Be to, įmonėmis prekiaujančios bendrovės neretai gali pasiūlyti ir papildomų paslaugų, be kurių sunkiai įsivaizduojamas sėkmingas verslas. Tai buhalterinės apskaitos paslaugos ir įvairios finansinės konsultacijos, profesionalios teisinės paslaugos, rinkodaros (tiek tradicinės, tiek internetinės) konsultacijos ir paslaugos ir kt.

Ieškote aukščiausios klasės apskaitos paslaugų?