D.U.K.

Tiesioginio draudimo tam pačiam asmeniui vadovauti įmonei ir tvarkyti jos apskaitą šiuo metu galiojantys teisės aktai nenustato.

Pasirinkę buhalterinės apskaitos įmonę, Jūs įgysite didesnį ekonominį stabilumą, nei kurdami naują darbo vietą savo įmonėje.

Siekdami įsteigti įmonę, turite vadovautis keliais paprastai žingsniais. UAB “Apskaitika” pateikia išsamią inforgrafiją apie įmonės steigimo-pardavimo procesą. STEIGIMO-PARDAVIMO PROCESAS

Šį klausimą dažniausiai užduoda pradedantieji. Mažoji bendrija turi tam tikrų lengvatų, palyginus su UAB. Kuriant MB, nereikalaujama pradinio įstatinio kapitalo. Visų pirma, su mažųjų bendrijų vadovu galima sudaryti civilinės paslaugos sutartį ir pajamas apmokestinti tik 15 % GPM tarifu (Socialiniu draudimu neapmokestinama. Bet jeigu MB vadovas niekur kitur nedirba, jam nuo minimalios algos reikės mokėti PSD privalomai ir VSD įmokas į „Sodrą“ jeigu pageidauja turėti stažą). Nors MB vadovo atlyginimo dydis neribojamas, suma turi būti ne didesnė nei 45 000 Eur per metus (per paskutinius 12 mėnesių). Kitaip vadovas privalo tapti PVM mokėtoju. Su UAB vadovu reikia sudaryti darbo sutartį ir jo atlyginimas bus apmokestintas visais mokesčiais. MB yra ypač naudinga įmonėms, teikiančioms paslaugas.

Jeigu įmonė verčiasi prekyba ir / ar uždirbtą pelną planuoja investuoti į įmonės plėtrą – naudingiau yra rinktis UAB formą. UAB įstatinis kapitalas – garantas partneriams įstatinio kapitalo sumai. Kreditinės institucijos palankiau kredituoja UAB nei MB.

Neapmokestinamasis pajamų dydis naudojamas apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį pajamoms, susijusioms su darbo santykiais. NPD yra kintamas ir priklauso nuo mėnesio apskaičiuotų pajamų dydžio. Jis galioja esant minimaliam mėnesiniam atlyginimui. Kuo didesnis darbo užmokestis tuo mažesnis NPD. Kai deklaruojamos metinės pajamos, NPD irgi perskaičiuojamas per metus, ir taip pat priklauso nuo pajamų dydžio. Jeigu yra papildomų pajamų, o ne tik tų, kurioms buvo taikytas mėnesinis NPD, NPD bus sumažintas ir teks papildomai sumokėti GPM.

Biudžetas – tai įmonės veiklos planavimas. Tinkamai sudarytas biudžetas padeda efektyviai ir racionaliai valdyti įmonę. Pajamų ir išlaidų planavimas verčia įmonės vadovybę analizuoti jų valdomos įmonės veiklą, suformuoti savo darbuotojams užduotis tam tikram laikotarpiui. Naujos srities biudžeto sudarymas leidžia įsivaizduoti, kokios bus būsimos pajamos ir išlaidos. O biudžeto vykdymo kontrolė ne tik padeda analizuoti pajamas ir išlaidas, bet ir kontroliuoti įmonės veiklą.

PVM mokėtojais privalo registruotis asmenys, kurie Lietuvoje tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas ir jų bendra per metus (per paskutinius 12 mėnesių) gauto atlygio suma yra didesnė kaip 45 000 eurų. Taip pat Lietuvos Respublikos ir užsienio apmokestinamieji asmenys, kurie vykdo ekonominę veiklą, kurie nėra įregistruoti PVM mokėtojais. PVM mokėtojais taip pat privalo užsiregistruoti ir asmenys, Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigiję prekių, kurių vertė praėjusiais kalendoriniais metais buvo didesnė kaip 14 000 eurų, ir jei numatoma, kad einamaisiais kalendoriniais metais tokių prekių vertė bus didesnė kaip 14 000 eurų.

Svarbu paminėti vieną bendrą taisyklę – visi pirkimai (išlaidos) reikalingi įmonei generuoti pajamas yra galimi. Pridedant dar tai, kad išlaidos reikalingos išlaikant įmonės administraciją – kanceliarinės prekės, mokymai, programos, buhalterija, teisinės paslaugos, IT paslaugos ir pan.

Planuojant tam tikrus specifinius pirkimus, vertėtų pasitarti su buhalteriu, ar tokios išlaidos yra leidžiamos konkrečiu Jūsų atveju.

Siekdami sudaryti abipusiai naudingas bendradarbiavimo sąlygas, atsižvelgdami į darbo sudėtingumą nustatome optimalią kainą. Tam įtakos gali turėti įmonės poreikiai, dydis, veiklos pobūdis, buhalterinės apskaitos ir kitų teikiamų paslaugų darbą įtakojantys veiksniai.

Jei turite klausimų dėl kainų, susisiekite su mumis nurodyta kontaktine informacija arba užpildykite kontaktinę formą dabar.

Taip, įmonės direktorius ar kitas atskaitingas asmuo (patvirtinus direktoriui) gali apmokėti už paslaugas ar prekes, pirktas įmonės vardu. Svarbu turėti pirkimo sąskaitą-faktūrą bei čekį ar pavedimo kopiją. Pateikus dokumentus buhalterijai pinigai yra grąžinami iš įmonės atskaitingam asmeniui

Įmonės savininkas gali suteikti paskolą įmonei (galima ir beprocentinė paskola), svarbu tinkamai parengti paskolos sutartį ir dokumentą pateikti buhalterijai. Tokio tipo sutartis parengti galime ir mes.

Taip, galite. Svarbu sudaryti nuomos (ar panaudos) sutartį. Sudarant nuomos sutartį reikėtų laikytis rinkos kainos bei nepamiršti, kad sudarant turto nuomos sutartis prie kainos reikia pridėti ir GPM (15 %) išlaidas.

Pilantis kurą pavienėse degalinėse, būtina paprašyti,  jog Jūsų įmonės rekvizitus nurodytų ant čekio, kitu atveju, šių išlaidų nebus galima pripažinti įmonės veiklai. Kad viskas būtų paprasčiau, su degalinių operatoriais galite sudaryti sutartis, turėti kreditą, piltis kurą mėnesio eigoje ir už visą mėnesį gauti vieną PVM sąskaitą. Bus paprasčiau tiek Jums, tiek buhalteriui.

Taip, galite, tačiau reikia skaičiuoti pajamas natūra.

Tai darbuotojo ar vadovo / savininko gauta nauda ne pinigais. Pvz.: įmonės automobilis naudojamas asmeniniams poreikiams bei pilamas įmonės kuras. Nuo šios gautos vertės yra paskaičiuojamas Gyventojų pajamų mokestis bei Sodros įmoka kaip su darbo santykiais

 

Daugiau sužinoti galitehttps://www.vmi.lt/evmi/pajamos-natūra1

Buhalteriui kiekvieną mėnesį reikia pateikti:

 •   pirkimo PVM sąskaitas-faktūras ir čekius;
 •   pardavimo PVM sąskaitas-faktūras arba naudotis atitinkamomis programomis pardavimo sąskaitoms išrašyti, pvz., B1.lt;
 •   kasos aparato knygos kopiją, jei naudojate kasos apparatus;
  ●   banko išrašą PDF ir XML formatais;
 •   darbuotojų darbo užmokesčio informaciją, kuri apima, bet neapsiriboja tabeliu, grafiku, priedais ir premijomis,
 •   kitus susijusius dokumentus (draudimo polisai, sutartys ir pan.).

 

Buhalterinė apskaita – tai jūsų įmonės finansinė istorija, kuri fiksuojama registruose. Kuo daugiau aiškumo turės buhalteris, tuo kokybiškesnės bus ir ataskaitos.

Tapti pridėtinės vertės mokėtoju privalote per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių, pasiekus 45000 Eur pardavimų sumą. Atkreipkite dėmesį, kad skaičiuojami tik tie pardavimai, kurie buvo vykdyti Lietuvoje. Šį pokytį svarbu planuoti iš anksto, kad nebūtų nenumatytų papildomų mokestinių išlaidų.

Taip pat prievolė atsiranda, kai juridinis asmuo Lietuvoje iš kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių per kalendorinius metus įsigyja prekių daugiau kaip už 14 000 eurų

Skaičiuoklė:

https://www.vmi.lt/evmi/-/vmi-suk-c5-abr-c4-97-nemokam-c4-85-pvm-skai-c4-8diuokl-c4-99

 

Dėmesio!!!! Gali atsirasti prėvolė registruotis PVM mokėtojų jeigu kontroliojate ar Jūs kontrolioja kitas asmuo (juridinis ar fizinis) vykdantis ekonominę veiklą 

PVMĮ 71 str. 7 d 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED68997709F5/asr

 •   Jums bus priskirtas vyr. buhalteris, su kuriuo bendrausite betarpiškai. Jis padės susitvarkyti apskaitos ir finansų klausimus.
 •   Su vyr. buhalteriu komandoje dirba ir jaunesnysis specialistas, kuris rūpinsis dokumentų suvedimu.
 •   Gausite prisijungimą prie duomenų bazės, tad matysite visą apskaitą ir būsite savo įmonės duomenų savininkai. Pageidaujant registrus galėsite pasiekti ir iš telefono.
 •   Bendradarbiavimą pradėsime nuo darbinės sesijos, kurios metu išsiaiškinsime, kokie finansų ir verslo rodikliai aktualūs jums, koks jūsų verslo tikslas ir kaip mes galime prisidėti prie jūsų sėkmės.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED68997709F5/asr

Verslo savininkai patys turėtų apsispręsti, kas turėtų tvarkyti jų įmonės buhalteriją ir kas jiems svarbiausia – paslaugų kaina, kokybė, efektyvūs ir greiti sprendimai, skubiai ir teisingai atliekami darbai ar kiti faktoriai.

Privalumai, kai buhalterinė apskaita tvarkoma įmonės:
Mažesni kaštai. Dažniausiai įmonės buhalterinių paslaugų kaina būna mažesnė nei įdarbinto buhalterio išlaikymo išlaidos. Vien jau nuo atlyginimo jums teks sumokėti nemažus mokesčius. Jeigu Jūs „į rankas“ mokate 600 Eur, tai įmonei tai kainuoja apie 1200 Eur. Buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei Jūs mokėsite sumą be mokesčių.

Nereikia darbo vietos – kai buhalterinės paslaugos yra atliekamos įmonės, užsakovui nereikia kurti papildomos darbo vietos samdomam buhalteriui. Taip pat nereikia pirkti darbo priemonių, neatsiranda papildomų kanceliarinių išlaidų.

Įmonė neserga – jums nereikės jaudintis ir ieškoti pamainos, jei buhalteris netikėtai susirgs arba išeis vaiko priežiūros atostogų. Jei vienas įmonės buhalteris dėl kažkokių priežasčių negalės atlikti darbų, buhalterija bus prižiūrima kito darbuotojo.

Didesnė atsakomybė – buhalterinę apskaitą atliekančios įmonės atsakomybė numatyta ne tik įstatymuose ar buhalterinių paslaugų sutartyje. Papildomą saugumą užsakovui suteikia tai, kad buhalterinių paslaugų įmonė negali tiesiog išeiti iš darbo ir nesirūpinti, kad užsakovui palikta netvarkinga buhalterija. Užsakovas bet kada gali pareikalauti atsakyti už sutarties laikotarpiu tvarkytus dokumentus, ištaisyti klaidas, kompensuoti dėl netikslumų ar klaidų atsiradusius nuostolius.

Buhalterinių paslaugų įmonėje dirbančios buhalterės ir buhalteriai nuolat kelia savo kvalifikaciją kursuose, seminaruose. Darbuotojai taip pat kasdien konsultuojasi su ilgametę patirtį turinčiais kolegomis buhalteriais. Įmonės darbuotojų žinios įprastai yra gilesnės, kompetencija yra gerokai aukštesnė nei vieno siauros specializacijos samdomo buhalterio.

KAIP MES GALIME JUMS PADĖTI?

Ieškote aukščiausios klasės apskaitos paslaugų?